خداحافظی با کاغذهای عوارض؛ بی‌توقف تا مقصد برانید!

آغاز راه‌اندازی مرحله اول پروژه با نام خدمت "آنی‌رو" در آزادراه‌های تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین و قزوین-زنجان از بامداد روز ۳شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

اخبار سپندار

pic
pic

1397/12/27

افتتاح سامانه دریافت الکترونیکی عوارض آزادراهی «آنی‌رو» در 4 آزادراه کشور از آغازین ساعات بامداد روز 3شنبه 28 اسفند 1397

ادامه
pic
pic

1397/12/25

حذف پرداخت نقدی عوارض در چهار آزادراه از ۲۸ اسفند

ادامه
pic
pic

1397/12/08

خداحافظی با کاغذهای عوارض؛ بی‌توقف تا مقصد برانید!

ادامه

pic
pic