افتخارات شرکت سپندار

pic

لوح سپاس از دومین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل‌ و‌ صنایع وابسته - آذر ماه 96

pic

تندیس غرفه برتر دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌و‌نقل و صنایع وابسته - دی ماه 96

pic

لوح سپاس به‌عنوان شرکت رتبه برتر شاخص‌ها‌ی نرم‌افزاری با امضای وزیر راه‌و‌شهرسازی - دی ماه 96