فراخوان انتخاب پیمانکار

شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور (سپندار) بر اساس راهبرد سازمانی خود، بخش‌هایی از پروژه‌ را به‌شیوه برون‌سپاری به انجام می‌رساند. شرکت‌های علاقمند و توانمند در حوزه‌های کاری مرتبط می‌توانند با شرکت در فراخوان‌ها و درصورت تائید، به گروه پیمانکاران شرکت سپندار بپیوندند. فهرست فراخوان‌های برگزار شده در ادامه آورده شده است.