معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها: تاکنون ۲۶ میلیون تردد خودرو در دروازه‌های پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراه‌های کشور ثبت شده است.

فیلم قبلی فیلم بعدی