بخش‌های مختلفی از پروژه سپندار در مراحل مختلف تامین، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از طریق شرکت‌های پیمانکار انجام می‌شود. زنجیره همکاران شرکت سپندار به تدریج پس از اعلام فراخوان، شناسایی همکاران و عقد قراردادها به این صفحه اضافه خواهند شد.