نشست پرسش و پاسخ فراخوان انتخاب پیمانکار توسعه و پیاده‌سازی نرم‌افزار مدیریت رابطه با مشتریان (CRM) سپندار

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

pic

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

pic

8 اسفند 1397