بازدید از سامانه‌های شناسایی تردد سپندار در آزادراه‌های تهران-قم و تهران-ساوه

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

با حضور نماینده‌های شرکت سپندار، شرکت مگا و شرکت‌های TSP همکار

pic

آزادراه‌های تهران-قم و تهران-ساوه

pic

10 تیر 1398