pic

27 خرداد 97

pic

صفحه ویژه روزنامه امروز دنیای اقتصاد در رابطه با الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها، 27/03/1398، در این صفحه می‌خوانید: طرح برد- برد در آزادراه‌ها، مزایای الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌های کشور، رفاه مردم؛ دستاورد اجرای طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی

pic

14 اسفند 96

pic

خبر صدور مجوز دولت برای الکتریکی کردن عوارضی‌های کشور در روزنامه فناوران

pic

15 دی 96

pic

ماهنامه صنعت حمل‌ونقل، شماره 360، دی ماه 1396