آغاز به کار اولین فضای انجام آزمون‌های جاده‌ای مرتبط با سیستم‌های ETC در کشور

pic

عدم وجود فضایی مجهز برای انجام آزمون‌های سمت جاده در سیستم‌های اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) از یک طرف و لزوم توجه به پارامترهای کیفی از سوی دیگر، شرکت سپندار -به عنوان مجری طراحی، راه‌اندازی، نگهداری و بهره‌برداری از سیستم‌های ETC در آزادراه‌های کشور- را بر آن داشته است تا برای اولین بار در کشور تجهیزات خاص انجام آزمون‌های ETC طراحی و راه‌اندازی نماید. سازه به کار رفته در این فضای آزمون که در کیلومتر 500+4 آزادراه تهران-ساوه توسط شرکت سپندار راه‌اندازی شده، با همکاری شرکت آبادراه‌دار پارس طراحی و اجرا شده است.

این فضای آزمون با هدف ارزیابی و تست انواع تجهیزات داخلی و خارجی مورد استفاده در راهکارهای اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) از جمله سیستم‌های پلاک‌خوانی و سیستم‌های تگ‌خوانی و نیز ارزیابی راهکارهای ETC در سناریوها و حالات مختلف پیش‌بینی شده است. این سیستم که برای اولین بار در کشور طراحی و اجرا شده است به صورت دروازه سرتاسری با عبور آزاد (ORT) بر روی آزادراه نصب می‌شود و با عبور خودرو از زیر دروازه مشخصات پلاک خودرو شناسایی و پس از پردازش‌های اولیه به سرور مرکزی ارسال می‌گردد.

بر اساس سیاست‌های اجرایی شرکت سپندار، از این پس تجهیزات و راه‌کارهای همه تامین‌کنندگان و پیمانکاران این شرکت پیش از اجرای پروژه در آزادراه‌ها، در فضای آزمون مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

قابل ذکر است که طرح آزمون‌های سمت جاده سپندار، با همکاری آزمایشگاه ایریانا و کیهان به‌عنوان نهاد آزمایشگاهی مورد اعتماد سپندار تدوین شده است. آزمون‌های سمت جاده سپندار بر اساس طرح آزمون‌های مورد تائید وزارت راه و شهرسازی و با سرپرستی آزمایشگاه ایریانا کیهان و استفاده از ظرفیت شبکه آزمایشگاهی کشور انجام خواهد شد.

pic

۱۳۹۷/۰7/23


کلمات کلیدی:

سیستم‌های ETC آزمون‌های جاده‍ای آزمایشگاه ایریانا شرکت آبادراه‌دار پارس

مطالب مرتبط:

pic