اتمام فرآیند جانمایی سامانه‌های سمت جاده سپندار در 28 آزادراه‌ کشور

pic

سامانه‌های سمت جاده سپندار شامل دکل‌های دروازه‌ای سرتاسری و دکل‌های دروازه‌های بازو دار و همه تجهیزات و ادوات تشخیص خودرو، شناسایی کلاس خودرو و شناسایی و استخراج اطلاعات مربوط به پلاک‌های جلو و عقب و تگ احتمالی منصوب روی خودرو یکی از اجزای با اهمیت در بخش شناسایی اطلاعات تردد سامانه هستند. این سامانه‌ها در نقاط خاصی از مسیرهای اصلی و مسیرهای فرعی آزادراه نصب و راه‌اندازی می‌شوند. مکان سامانه‌ها در آزادراه نقش مهمی در کیفیت عملکرد پروژه، ایجاد عدالت در پرداخت عوارض تردد و سهولت کاربری خودروهای ترددکننده‌ در آزادراه به همراه دارد.

جانمایی سامانه‌های سمت جاده سپندار در آزادراه‌ها یکی از مراحل مهم در اجرای پروژه ETC است. شرکت سپندار به‌منظور جانمایی یکپارچه و اطمینان از انطباق ضوابط موردنظر در سرتاسر کشور، دستورالعملی برای این‌منظور تدوین کرده است. فرایند جانمایی بر اساس دستورالعمل مذکور، در بازه زمانی 8 مهر الی 8 آذر ماه 1397 با مشارکت گروهی از متخصصین شامل گروه فنی شرکت سپندار، نماینده‌های شرکت‌های نقشه‌بردار و شرکت‌های TSP همکار سپندار، نماینده‌های شرکت ناظر بر پروژه، نماینده‌های شرکت‌های بهره‌بردار از آزادراه و نماینده‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شد. در این فعالیت نسبت به برگزاری جلسات در دفاتر مرکزی شرکت‌های بهره‌برداری آزادراه، ایجاد مقدمات و انجام بازدیدهای متعدد از همه طول مسیر رفت و برگشت هر آزادراه، انتخاب نقاط مناسب برای جانمایی و انجام جانمایی اولیه در محل آزادراه، برگزاری جلسات فنی و نهایی‌سازی نقاط جانمایی با تائید همه طرف‌های ذینفع اقدام شد. در انجام جانمایی علاوه بر پارامترهای فنی مرتبط با سامانه، به ایمنی آزادراه و ترددکننده‌ها و نیز چشم‌انداز آتی پروژه سپندار در ارائه خدمات پرداخت عوارض تردد پیمایشی (Distance-based tolling) توجه ویژه شده است.

pic

۱۳۹۷/۰9/07


کلمات کلیدی:

جانمایی مکان‌یابی دکل‌های سپندار عوارض تردد Distance-based tolling TSP