جمع‌بندی نشست «پرسش و پاسخ» مورخ 97/10/02

pic

جلسه پرسش و پاسخ برای رفع ابهامات احتمالی در خصوص ارائه پیشنهاد برای «تدوین استراتژی برند خدمت سپندار» با حضور نمایندگان شرکت‌های «فضاهای زندگی پایدار آسام»، «ترابر یار نوید»، «موسسه فرهنگی هنری آیین شمس»، «تپسل» و «دانش پیام پژواک» در ساعت 16 روز یکشنبه 2 دی ماه در محل شرکت سپندار برگزار گردید.

در پاسخ به پرسشی مبنی بر امکان حضور کنسرسیومی شرکت‌ها برای ارائه پیشنهاد مقرر شد که شرکت‌ها بتوانند در صورت تمایل به مشارکت به صورت کنسرسیوم حضور یابند. بدیهی است پس از برنده شدن احتمالی هر یک از کنسرسیوم‌ها باید مشارکت نامه مدنی ثبتی برنده جهت طی مراحل عقد قرارداد به شرکت سپندار ارائه گردد . طبق برنامه زمانبندی ارائه شده در سند فراخوان، پیشنهاددهنده‌ها باید پیشنهاد خود را در قالب پاکت‌های فنی و مالی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 5 دی ماه به دبیرخانه شرکت ارسال نموده و رسید دریافت نمایند.

pic

۱۳۹۷/10/03


کلمات کلیدی:

نشست پرسش و پاسخ برندینگ فراخوان سپندار

مطالب مرتبط:

جلسه پرسش و پاسخ فراخوان عمومی «درخواست برای ارائه پیشنهاد تدوین استراتژی برند خدمت سپندار»