فراخوان انتخاب پیمانکار توسعه و پیاده‌سازی نرم‌افزار مدیریت رابطه با مشتریان (CRM) سپندار

pic

شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور (سپندار) سهامی خاص مجری طرح وصول الکترونیکی عوارض در آزادراه‌های کشور، برای طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) خود اقدام به انتخاب پیمانکار مینماید. بدین‌وسیله از کلیه شرکت‌های دارای محصول در این بخش که تمایل به همکاری برای تکمیل و شخصی‌سازی این سامانه را دارند دعوت می‌شود از تاریخ 1397/11/27 نسبت به دریافت سند فراخوان از طریق لینک موجود در صفحه اصلی وب‌سایت به نشانی (www.sepandaar.com) و ارسال موارد خواسته ‌شده به شرکت تا تاریخ 1397/12/05 اقدام نمایند.

** مهلت ارسال پیشنهادها تا 12 اسفند تمدید شد **

pic

۱۳۹۷/11/27


کلمات کلیدی:

سپندار عوارض آزادرا‌ها پیمانکار فراخوان CRM etc

مطالب مرتبط:

دریافت اسناد فراخوان انتخاب پیمانکار توسعه و پیاده‌سازی نرم‌افزار مدیریت رابطه با مشتریان سپندار (CRM)