فراخوان استانداردسازی اتاق سرور

pic

شرکت سپندار در نظر دارد استانداردسازی اتاق سرور شامل تهیه ، حمل ، نصب و راه‌اندازی تجهیزات اتاق سرور را از طریق برگزاری فراخوان عمومی تامین نماید. داوطلبان شرکت در فراخوان می‌توانند از تاریخ 98/02/22 حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 98/02/26 به سایت www.sepandaar.com مراجعه و اسناد را دریافت نمایند. ضمنآ زمان تحویل پاکت‌های مناقصه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/03/01 به واحد قراردادهای شرکت سپندار می‌باشد.

* مهلت ارسال اسناد فراخوان تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 98/03/07 تمدید شد. *

لینک دانلود اسناد فراخوان

pic

۱۳۹8/02/21


کلمات کلیدی:

سپندار شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌ها عوارض آزادرا‌ها آنی‌رو ETC