فراخوان انتخاب کارگزار ارسال پیامک

pic

شرکت سپندار مجری طرح اخذ الکترونیک عوارض آزادراههای کشور در نظر دارد امر ارسال پیامک از سامانه پلیس برای برخی از ترددکنندگان از آزادراهها را به کارگزار واجد شرایط که دارای اجازه کارگزاری از راهنمایی و رانندگی کشور است، واگذار نماید.

پیش بینی سالیانه حجم پیامک ارسالی حدود 70میلیون پیامک میباشد.

از واجد شرایط درخواست میشود حداکثر تا پایان روز 98/05/28 نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام و یا با شماره 88742030 تماس حاصل نمایند.

pic

۱۳۹8/05/19


کلمات کلیدی:

سپندار شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌ها عوارض آزادرا‌ها آنی‌رو ETC