پرداخت عوارض در 2 آزادراه‌ دیگر الکترونیکی می‌شود

pic

به‌زودی و در مرحله دوم طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی، 2 آزادراه‌ دیگر، تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند. شرکت «آنی‌رو» متولی دریافت عوارض آزادراهی با اعلام این خبر عنوان کرده است: یکی از آزادراه‌هایی که به زودی در مرحله دوم طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی تحت پوشش قرار می‌گیرد، آزادراه «باغچه-مشهد» است.

آزادراه «کنارگذر شمالی مشهد» نیز به زودی در مرحله دوم طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی تحت پوشش قرار می‌گیرد. طبق این گزارش، آزادراه «باغچه-مشهد» «39کیلومتر» طول دارد و ارتباط محورهای جنوب، جنوب‌غربی و جنوب‌شرقی خراسان را با شبکه آزادراه‌های شمالی شهر مشهد برقرار می‌کند. همچنین با الکترونیکی شدن پرداخت عوارض در آزادراه کنارگذر شمالی مشهد که 72کیلومتر طول دارد، مشکلات ترافیکی خودروهای سنگین در حال تردد در این مسیر برطرف می‌شود. این گزارش حاکی است: با نصب دوربین‌ها و سیستم‌های مورد نیاز برای ثبت ترددهای آزادراهی در این 2 آزادراه، به زودی دریافت عوارض در آنها تنها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. به گزارش تین نیوز، خبر الکترونیکی شدن عوارض در 2 آزادراه دیگر در حالی عنوان شده که مرداد ماه امسال(19 مرداد) مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سوال فارس مبنی بر زمان الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌های جدید گفت: در حال حاضر در چهار آزادراه تهران- قم، تهران- ساوه، کرج- قزوین و قزوین- زنجان عوارض الکترونیک آزادراهی اخذ می‌شود اما در مورد آزادراه‌های بخش خصوصی باید این اطمینان حاصل شود که بازگشت پول انجام می‌شود.

خیرالله خادمی افزود: البته الکترونیکی شدن اخذ عوارض بسیار ضروری است و برای برخی چک‌ها هم این مورد ضرورت دارد حتی در برخی مواقع بین ثبت عوارض به صورت قبض و ثبت دوربینی تا 30 درصد هم تفاوت وجود داشته است زیرا برخی آزادراه‌ها خصوصاً در ایام پیک به دلیل کاهش ترافیک‌های پشت عوارضی، دریافت وجه را متوقف و مسیر را باز می‌کنند. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور یادآور شد: حتما پس از موضوع اخذ عوارض الکترونیک اخذ عوارض براساس پیمایش را هم دنبال می‌کنیم و البته باید قیمت‌گذاری که نسبت به پیمایش مشخص می‌شود مصوب شود.

pic

۱۳۹8/08/11

pic منبع: تین نیوز


کلمات کلیدی:

سپندار شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌ها عوارض آزادرا‌ها آنی‌رو ETC