آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شركت سامانه پرداخت های نوین آزادراه‌های کشور (سپندار)

(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 524584 و شناسه ملي 14007497762

pic

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شركت سامانه پرداخت‌های نوین آزادراه‌های کشور سپندار (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 524584 دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت که به ترتیب ساعت 16 عصر و17 عصر مورخ 1398/10/22 در آدرس :تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، کوی خلیل‌زاده، شماره 28 طبقه پنجم تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانند .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :

 • استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 31 /6/ 1398
 • بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 /6/ 1398
 • انتخاب بازرس قانوني و حسابرس براي سال مالي منتهی به 1399/06/31 و تعيين حق الزحمه ايشان
 • انتخاب اعضای هیئت مدیره
 • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
 • سایر موارد
 • دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

 • تغییر سال مالی شرکت
 • افزایش سرمایه شرکت
 • پذیرش سهامداران جدید
 • سایر موارد
 • هیئت مدیره

  pic

  ۱۳۹8/10/17


  کلمات کلیدی:

  سپندار شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌ها عوارض آزادرا‌ها آنی‌رو مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده ETC