خلاصه تصمیمات مجمع عمومي سالیانه صاحبان سهام شرکت سپندار برای سال مالی منتهی به 1398/06/31

pic

مجمع عمومی سالیانه شرکت سامانه پرداخت نوین در آزادراه‌های کشور (سپندار) سهامی خاص با حضور تمامی سهامداران شرکت برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سامانه پرداخت نوین در آزادراه‌های کشور (سپندار) سهامی خاص با حضور نمایندگان هشت شرکت سهامدار در تاریخ 1398/10/22 تشکیل شد. در این جلسه، پس از انجام تشریفات قانونی و رسمیت یافتن جلسه، گزارش‌های هیئت مدیره و حسابرس مستقل شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/06/31 قرائت و پس از بررسی به تصویب رسید. سپس، سازمان حسابرسی کل کشور به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان ‌پندار به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی پیش رو انتخاب شدند.

همچنین، شرکت‌های تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)، سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز (توسن سها)، فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)، توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن)، آتی‌شهر هوشمند ایرانیان، به‌عنوان اعضای اصلی و شرکت سامانه‌های یکپارچه سیمرغ تجارت (سیمرغ تجارت) به‌عنوان علی‌البدل هیئت‌مدیره شرکت انتخاب شدند. در ادامه، روزنامه ابرار به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد.

pic

۱۳۹8/10/23


کلمات کلیدی:

سپندار شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌ها عوارض آزادرا‌ها آنی‌رو مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده ETC