pic

آزادراه تهران-ساوه

آزادراه تهران-ساوه یکی از آزادراه‌هایی است که در اولویت اجرای طرح پرداخت عوارض الکترونیکی شناسایی شده است. فرایندهای اجرایی طرح به‌زودی توسط سپندار در این آزادراه انجام خواهد شد و ترددکننده‌ها می‌توانند از منافع آن بهره‌مند شوند.

pic

آزادراه قزوین-رشت

آزادراه قزوین-رشت یکی از آزادراه‌هایی است که در اولویت اجرای طرح پرداخت عوارض الکترونیکی شناسایی شده است. فرایندهای اجرایی طرح به‌زودی توسط سپندار در این آزادراه انجام خواهد شد و ترددکننده‌ها می‌توانند از منافع آن بهره‌مند شوند.

pic

آزادراه همت-کرج

آزادراه همت-کرج یکی از آزادراه‌هایی است که در اولویت اجرای طرح پرداخت عوارض الکترونیکی شناسایی شده است. فرایندهای اجرایی طرح به‌زودی توسط سپندار در این آزادراه انجام خواهد شد و ترددکننده‌ها می‌توانند از منافع آن بهره‌مند شوند